З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про енергозбереження


(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, №30, ст.283)

(Вводиться в дію Постановою ВР №75/94-ВР від 01.07.94, ВВР, 1994, №30, ст.284)
click
Порядок застосування тарифів на електроенергію,
що відпускається населенню і населеним пунктам


(Із змінами, внесеними згідно з Постановою
Нацкомелектроенергетики
№1257 (z0041-01) від 26.12.2000
Постановою НКРЕ
№16 (z0064-01) від 11.01.2001 )

click
З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про альтернативні види рідкого
та газового палива


( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, №12, ст. 94 )

click
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Л И С Т

№21/1-1856-ЕП від 18.06.99
м.Київ

vd990618 vn21/1-1856-ЕП
Начальникам регіональних митниць
Начальникам митниць


Про перелік товарів, митне оформлення яких
здійснюється за умови наявності позитивного висновку
експертизи з енергозбереження

click
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
20.12.2001		№ 1241
Київ

Про тарифи, диференційовані за періодами часу

click
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З

 N 47/127 від 21.06.2000       Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   10 липня 2000 р.
 vd20000621 vn47/127         за N 405/4626


   Про затвердження Положення про матеріальне стимулювання
  колективів і окремих працівників підприємств, організацій
    та установ за економію паливно-енергетичних ресурсів
          у суспільному виробництві

click

pre>
pre>
pre> pre>
Hosted by uCoz