ѕотенц≥ал в≥тровоњ енерг≥њ в ”крањн≥

”крањна маЇ потужн≥ ресурси в≥тровоњ енерг≥њ: р≥чний техн≥чний в≥троенергетичний потенц≥ал дор≥внюЇ 30 млрд. результат≥ обробки статистичних метеоролог≥чних даних по швидкост≥ та повторюваност≥ швидкост≥ в≥тру проведено районуванн¤ територ≥њ ”крањни по швидкост¤х в≥тру ≥ визначено питомий енергетичний потенц≥ал в≥тру на р≥зн≥й висот≥ в≥дпов≥дно до зон районуванн¤.

ѕриведен≥ дан≥ Ї базовими при впровадженн≥ в≥троенергетичного обладнанн¤ ≥ призначен≥ до використанн¤ проектувальниками об'Їкт≥в в≥троенергетики дл¤ встановленн¤ оптимальноњ потужност≥ в≥троагрегат≥в та тилу енерг≥њ (електрична або механ≥чна) дл¤ ефективного њњ виробництва в конкретн≥й м≥сцевост≥.

¬ умовах ”крањни за допомогою в≥троустановок можливим Ї використанн¤ 15¸19% р≥чного об'Їму енерг≥њ в≥тру, що проходить кр≥зь перетин поверхн≥ в≥троколеса. ќч≥куван≥ обс¤ги виробництва електроенерг≥њ з 1 м2 перетину площ≥ в≥троколеса в перспективних рег≥онах складають 800¸1000 к¬т´год2 за р≥к.

«астосуваннн¤ в≥троустановок дл¤ виробництва електроенерг≥њ в промислових масштабах найб≥льш ефективно в рег≥онах ”крањни, де середньор≥чна швидк≥сть в≥тру > 5 м/с: на јзово-„орноморському узбережж≥, в ќдеськ≥й, ’ерсонськ≥й, «апор≥зьк≥й, ƒонецьк≥й, Ћуганськ≥й, ћиколањвськ≥й област¤х, ј–  рим та в район≥  арпат.

≈ксплуатац≥¤ тихох≥дних багатолопатевих в≥троустановок з п≥двищеним обертаючим моментом дл¤ виконанн¤ механ≥чноњ роботи (помолу зерна, п≥дн¤тт¤ та перекачки води ≥ т.п.) Ї ефективною практично на вс≥й територ≥њ ”крањни.

¬≥троенергетика ”крањни маЇ достатн≥й досв≥д виробництва, проектуванн¤, буд≥вництва, експлуатац≥њ та обслуговуванн¤ ¤к в≥троенергетичних установок, так ≥ в≥троенергетичних станц≥й; в крањн≥ Ї достатньо високий науково-техн≥чний потенц≥ал ≥ розвинена виробнича база. ¬ останн≥й час розвитку в≥троенергетичного сектора спри¤Ї державна п≥дтримка, що забезпечуЇ реал≥зац≥ю ≥н≥ц≥атив по удосконаленню законодавства, структури керуванн¤, створенню виг≥дних умов дл¤ внутр≥шн≥х ≥ зовн≥шн≥х ≥нвестор≥в.

–еал≥зац≥¤ державних нац≥ональних програм в галуз≥ в≥троенергетики на 2010 р≥к передбачаЇ загальне р≥чне виробництво електроенерг≥њ на в≥троелектростанц≥¤х та автономних в≥троустановках близько 5,71 млн. ћ¬т´год; що дозволить забезпечити б≥л¤ 2,5 в≥дсотк≥в в≥д загального р≥чного електроспоживанн¤ в ”крањн≥.

¬икористанн¤ представлених в атлас≥ даних по потенц≥алу в≥тровоњ енерг≥њ значно спрощуватиме ≥ здешевлюватиме роботи по вибору та проектуванню в≥троенергетичного обладнанн¤ та об'Їкт≥в в≥троенерегетики.


ѕитомий енергетичний потенц≥ал в≥тровоњ енерг≥њ в ”крањн≥

 

є району

—ередньор≥чна швидк≥сть в≥тру,

Vср, м/с

¬исота,

м

ѕриродний

потенц≥ал в≥тру,

к¬т´год/м2 р≥к

“ехн≥чно-дос¤жний

потенц≥ал в≥тру,

к¬т´год/м2 р≥к

1

<4,25

15

1120

200

30

1510

280

60

2030

375

100

2530

460

2

4,5

15

2010

390

30

2710

520

60

3640

700

100

4540

850

3

5,0

15

2810

520

30

3790

690

60

5100

860

100

6350

975

4

5,5

15

3200

620

30

4320

830

60

5810

1020

100

7230

1150ѕотенц≥ал сон¤чноњ енерг≥њ в ”крањн≥

¬ результат≥ обробки статистичних метеоролог≥чних даних по надходженню сон¤чноњ рад≥ац≥њ визначено питом≥ енергетичн≥ показники з надходженн¤ сон¤чноњ енерг≥њ та розпод≥л енергетичного потенц≥алу сон¤чного випром≥нюванн¤ дл¤ кожноњ з областей ”крањни.

—ередньор≥чна к≥льк≥сть сумарноњ сон¤чноњ рад≥ац≥њ, що поступаЇ на 1 м2 поверхн≥, на територ≥њ ”крањни знаходитьс¤ в межах: в≥д 1070 к¬т´год/кв.м в п≥вн≥чн≥й частин≥ ”крањни до 1400 к¬т´год2 ≥ вище в ј–  рим.

ѕотенц≥ал сон¤чноњ енерг≥њ в ”крањн≥ Ї достатньо високим дл¤ широкого впровадженн¤ ¤к теплоенергетичного, так ≥ фотоенергетичного обладнанн¤ практично в ус≥х област¤х. “ерм≥н ефективноњ експлуатац≥њ гел≤оенергетичного обладнанн¤ в п≥вденних област¤х ”крањни - 7 м≥с¤ц≥в (з кв≥тн¤ по жовтень), в п≥вн≥чних област¤х 5 м≥с¤ц≥в (з травн¤ по вересень). ‘отоенергетичне обладнанн¤ може достатньо ефективно експлуатуватис¤ на прот¤з≥ всього року.

¬ кл≥матометеоролог≥чних умовах ”крањни дл¤ сон¤чного теплопостачанн¤ ефективним Ї застосуванн¤ плоских сон¤чних колектор≥в, ¤к≥ використовують ¤к пр¤му, так ≥ розс≥¤ну сон¤чну рад≥ац≥ю.  онцентруюч≥ сон¤чн≥ колектори можуть бути достатньо ефективними т≥льки в п≥вденних рег≥онах ”крањни.

ƒостатньо високий р≥вень готового до сер≥йного виробництва та широкий д≥апазон можливого застосуванн¤ в ”крањн≥ обладнанн¤ сон¤чноњ тепловоњ енергетики показуЇ, що дл¤ масштабного впровадженн¤ ≥ отриманн¤ значноњ економ≥њ паливно-енергетичих ресурс≥в необх≥дно лише п≥двищенн¤ зац≥кавленост≥ виробник≥в до випуску великих парт≥й такого обладнанн¤.

ѕеретворенн¤ сон¤чноњ енерг≥њ в електричну енерг≥ю в умовах ”крањни сл≥д ор≥Їнтувати в першу чергу на використанн¤ фотоелектричних пристроњв. Ќа¤вн≥сть значних запас≥в сировини, промисловоњ та науково-техн≥чноњ бази дл¤ виготовленн¤ фотоелектричних пристроњв може забезпечити сповна не т≥льки потреби в≥тчизн¤ного споживача, але й представл¤ти дл¤ експортних поставок б≥льше двох третин виробленоњ продукц≥њ.

ѕриведен≥ енергетичн≥ показники з надходженн¤ сон¤чноњ рад≥ац≥њ Ї базовими при впровадженн≥ сон¤чного енергетичного обладнанн¤ ≥ рекомендуютьс¤ до використанн¤ в першу чергу проектувальниками об'Їкт≥в сон¤чноњ енергетики дл¤ вибору типу обладнанн¤ (сон¤чн≥ теплов≥, фотоелектричн≥ установки) та дл¤ встановленн¤ њх оптимальноњ потужност≥ ≥ терм≥ну ефективноњ експлуатац≥њ обладнанн¤ в конкретн≥й м≥сцевост≥.


—умарний р≥чний потенц≥ал сон¤чноњ енерг≥њ на територ≥њ ”крањни

 

є

п/п

ќбласт≥

ѕотенц≥ал сон¤чноњ енерг≥њ

ћ¬т´год/р≥к

«агальний потенц≥ал

(´109)

“ехн≥чний потенц≥ал

(´107)

ƒорц≥льно-економ≥чний потенц≥ал

(´105)

1

¬≥нницька

30,8

14,8

2,3

2

¬олинська

21,8

10,5

1,6

3

ƒн≥пропетровська

37,6

18

2,8

4

ƒонецька

33

15,8

2,5

5

∆итомирська

32,3

15,5

2,4

6

«акарпатська

15,5

7,5

1,2

7

«апор≥зька

34,8

16,7

2,6

8

≤вано-‘ранк≥вська

16,4

7,9

1,2

9

 ињвська

31,5

15,5

2,4

10

 ≥ровоградська

28,8

13,8

2,2

11

Ћуганська

34

16,3

2,5

12

Ћьв≥вська

25,4

12,2

1,9

13

ћиколањвська

32,5

15,6

2,4

14

ќдеська

45,4

21,8

3,4

15

ѕолтавська

31,9

15,3

2,4

16

–≥вненська

21,8

10,5

1,6

17

—умська

26

12,5

2,0

18

“ерноп≥льська

16,3

7,8

1,2

19

’арк≥вська

35,4

17

2,7

20

’ерсонська

38,4

18,4

2,9

21

’мельницька

24,3

11,6

1,8

22

„еркаська

24,2

11,6

1,8

23

„ерн≥вецька

9,6

4,6

0,7

24

„ерн≥г≥вська

34,2

16,4

2,6

25

ј–  рим

36,5

17,5

2,7

 

¬сього

718,4

345,1

53,8≈нергетичний потенц≥ал малих р≥к ”крањни

”крањна маЇ потужн≥ ресурси г≥дроенерг≥њ малих р≥к -загальний г≥дроенергетичний потенц≥ал малих р≥к ”крањни становить б≥л¤ 12,5 млрд. к¬т´год., що складаЇ б≥л¤ 28% загального г≥дро потенц≥ал у вс≥х р≥к ”крањни.

—творено базу даних по розпод≥лу енергетичного потенц≥алу малих р≥к по област¤х ”крањни.  оливанн¤ осереднених даних по загальному потенц≥алу в ”крањн≥ досить незначн≥, тод≥ ¤к дан≥ по техн≥чному та доц≥льно-економ≥чному потенц≥алу малих р≥к потребують уточненн¤ - в звичайних ситуац≥¤х не менше одного разу в 5 рок≥в, а в вин¤ткових випадках - щор≥чно.

√оловною перевагою малоњ г≥дроенергетики Ї дешевизна електроенерг≥њ, генерованоњ на г≥дроелектростанц≥¤х; в≥дсутн≥сть паливноњ складовоњ в процес≥ отриманн¤ електроенерг≥њ при впровадженн≥ малих г≥дроелектростанц≥й даЇ позитивний економ≥чний та еколог≥чний ефект.

ѕервинним джерелом енерг≥њ дл¤ малоњ г≥дроенергетики с г≥дропотенц≥ал малих р≥чок; верхн¤ межа потужност≥ г≥дроенергетичного обладнанн¤ становить 30 ћ¬т. «г≥дно м≥жнародноњ класиф≥кац≥њ за нормативом ќќЌ, до малих г≥дроелектростанц≥й (ћ√≈—) в≥днос¤ть г≥дроелектростанц≥њ потужн≥стю в≥д 1 до 30 ћ¬т, до м≥н≥√≈— - в≥д 100 до 1000 к¬т, до м≥кро√≈— -не б≥льше 100 к¬т.

ѕри використанн≥ г≥дропотенц≥алу малих р≥чок ”крањни можна дос¤гти значноњ економ≥њ паливно-енергетичних ресурс≥в, причому розвиток малоњ г≥дроенергетики спри¤тиме децентрал≥зац≥њ загальноњ енергетичноњ системи, чим зн≥ме р¤д проблем ¤к в енергопостачанн≥ в≥ддалених ≥ важкодоступних район≥в с≥льськоњ м≥сцевост≥, так ≥ в керуванн≥ г≥гантськими енергетичними системами; при цьому вир≥шуватиметьс¤ ц≥лий комплекс проблем в економ≥чн≥й, еколог≥чн≥й та соц≥альн≥й сферах життЇд≥¤льност≥ та господарюванн¤ в с≥льськ≥й м≥сцевост≥, в тому числ≥ ≥ районних центр≥в.

ћал≥ √≈—, м≥н≥- та м≥кро√≈— можуть стати потужною основою енергозабезпеченн¤ дл¤ вс≥х рег≥он≥в «ах≥дноњ ”крањни, а дл¤ де¤ких район≥в «акарпатськоњ та „ерн≥вецькоњ областей - джерелом повного самоенерго-забезпеченн¤.

ƒл¤ вир≥шенн¤ проблем розвитку малоњ г≥дроенергетики ”крањна маЇ достатн≥й науково-техн≥чний потенц≥ал ≥ значний досв≥д в галуз≥ проектуванн¤ ≥ розробки конструкц≥й г≥дротурб≥нного обладнанн¤, досл≥дженн¤ г≥дроенергетичного потенц≥алу малих р≥чок, вир≥шенн¤ водогосподарських та еколог≥чних проблем при буд≥вництв≥ г≥дроелектростанц≥й. ”крањнськ≥ п≥дприЇмства мають необх≥дний виробничий потенц≥ал дл¤ створенн¤ в≥тчизн¤ного обладнанн¤ малих √≈—.


√≥дроенергетичний потенц≥ал малих р≥к ”крањни

 

є

п/п

ќбласт≥

ѕотенц≥ал сон¤чноњ

«агальний потенц≥ал

 

“ехн≥чний потенц≥ал

 

ƒорц≥льно-економ≥чний потенц≥ал

 

1

¬≥нницька

360

238

108

2

¬олинська

115

76

35

3

ƒн≥пропетровська

101

67

30

4

ƒонецька

189

125

57

5

∆итомирська

336

222

101

6

«акарпатська

4532

2991

1357

7

«апор≥зька

51

33

15

8

≤вано-‘ранк≥вська

399

263

120

9

 ињвська

200

132

60

10

 ≥ровоградська

170

112

51

11

Ћуганська

436

288

131

12

Ћьв≥вська

1814

1197

544

13

ћиколањвська

157

104

47

14

ќдеська

38

25

11

15

ѕолтавська

396

261

119

16

–≥вненська

304

201

91

17

—умська

298

197

89

18

“ерноп≥льська

427

282

128

19

’арк≥вська

268

177

80

20

’ерсонська

2

2

1

21

’мельницька

304

200

91

22

„еркаська

331

219

99

23

„ерн≥вецька

884

583

265

24

„ерн≥г≥вська

178

118

54

25

ј–  рим

211

139

63

 

¬сього

12501

8252

3747

 ≈нергетичний потенц≥ал б≥омаси в ”крањн≥

≈нергетична ефективн≥сть б≥оенергетики достатньо висока дл¤ того, щоб вид≥лити њњ в окремий напр¤м енергетичного господарства; в ”крањн≥ ≥снуЇ достатн≥й енергетичний потенц≥ал практично вс≥х вид≥в б≥омаси ≥ необх≥дна науково-техн≥чна та промислова база дл¤ розвитку даноњ галуз≥ енергетики.

ѕоказники енергетичного потенц≥алу б≥омаси в≥др≥зн¤ютьс¤ в≥д потенц≥алу ≥нших в≥дновлюваних джерел енерг≥њ тим, що, окр≥м кл≥матометеоролог≥чних умов, енергетичний потенц≥ал б≥омаси в крањн≥ в значн≥й м≥р≥ залежить в≥д багатьох ≥нших фактор≥в, в першу чергу в≥д р≥вн¤ господарськоњ д≥¤льност≥.

≈нергетичний потенц≥ал б≥омаси представлено такими њњ складовими - енергетичним потенц≥алом тваринницькоњ с≥льськогосподарськоњ ≥ рослинноњ с≥ьськогосподарськоњ б≥омаси та енергетичним потенц≥алом в≥дход≥в л≥су.

ѕриведен≥ середньор≥чн≥ показники енергетичного потенц≥алу основних вид≥в б≥омаси дл¤ енергетичних потреб можуть бути використан≥ дл¤ встановленн¤ потенц≥алу при врахуванн≥ в≥дпов≥дних коеф≥ц≥Їнт≥в по зб≥льшенню або зменшенню обс¤г≥в отриманоњ б≥омаси в розрахунковому роц≥. “ому дан≥ про на¤вн≥сть кожного з вид≥в б≥омаси дл¤ енергетичних потреб в област¤х ”крањни потребують щор≥чного обл≥ку, дан≥ про розпод≥л њњ енергетичного потенц≥алу в≥дпов≥дно потребують щор≥чного перерахунку.

ќсновними технолог≥¤ми переробки б≥омаси, ¤к≥ можна рекомендувати до широкого впровадженн¤ в даний час Ї: пр¤ме спалюванн¤, п≥рол≥з, газиф≥кац≥¤, анаеробна ферментац≥¤ з утворенн¤м б≥газу, виробництво спирт≥в та масел дл¤ одержанн¤ моторного палива.

ѕри обгрунтуванн≥ впровадженн¤ б≥оенергетичних технолог≥й забезпеченн¤ охорони оточуючого середовища знезараженн¤м в≥дход≥в б≥омаси часто пос≥даЇ перше м≥сце; в процес≥ переробки тваринницьких в≥дход≥в та м≥ських ст≥чних вод, окр≥м знешкодженн¤ небезпечноњ м≥крофлори, гельм≥нт≥в та нас≥нн¤ бур'¤н≥в, ¤к≥ попадають в грунт, в поверхнев≥ та п≥дземн≥ води, усуваЇтьс¤ забрудненн¤ пов≥тр¤ в зонах њх накопиченн¤.

¬ир≥шенн¤ агротехн≥чних проблем Ї не менш важливим фактором на користь б≥оенергетики; причому в даному випадку сл≥д враховувати не т≥льки п≥двищенн¤ врожайност≥ за рахунок високо¤к≥сних добрив, але й зменшенн¤ на пол¤х шк≥дливоњ м≥крофлори та небажаноњ рослинност≥.

≈коном≥чна ефективн≥сть б≥оенергетичного обладнанн¤ в б≥льшост≥ випадк≥в забезпечуЇтьс¤ правильним вибором технолог≥њ переробки б≥омаси та розташуванн¤м обладнанн¤ в м≥сц¤х пост≥йного њњ накопиченн¤; важливим Ї також ефективне ≥, по можливост≥, комплексне використанн¤ вс≥х отриманих в процес≥ переробки продукт≥в.


—умарний р≥чний потенц≥ал тваринницькоњ с≥льськогосподарськоњ б≥омаси в ”крањн≥

 

є

п/п

ќбласт≥

 ≥льк≥сть гною,

млн. т/р≥к

¬их≥д б≥огазу,

млн. м3/р≥к.

«ам≥щенн¤ орг. палива,

т у.п./р≥к

1

¬≥нницька

17,9

891

713

2

¬олинська

11,0

527

422

3

ƒн≥пропетровська

20,8

110

880

4

ƒонецька

15,3

794

635

5

∆итомирська

15,1

725

580

6

«акарпатська

4,7

243

194

7

«апор≥зька

15,4

771

617

8

≤вано-‘ранк≥вська

7,3

358

287

9

 ињвська

16,8

864

692

10

 ≥ровоградська

11,8

589

471

11

Ћуганська

11,4

557

454

12

Ћьв≥вська

13,5

665

532

13

ћиколањвська

10,5

518

414

14

ќдеська

14,1

733

587

15

ѕолтавська

17,5

868

694

16

–≥вненська

10,4

498

398

17

—умська

13,0

640

512

18

“ерноп≥льська

11,6

561

449

19

’арк≥вська

18,1

906

725

20

’ерсонська

12,7

627

501

21

’мельницька

16,5

790

632

22

„еркаська

13,6

682

545

23

„ерн≥вецька

6,1

304

243

24

„ерн≥г≥вська

17,7

856

685

25

ј–  рим

12,3

639

511

 

¬сього

335,1

16706

13373є

п/п

ќбласт≥

Ѕ≥омаса зерно-бобових культур,

тис. ћ¬т год/р≥к

Ѕ≥омаса сон¤шника,

тис. ћ¬т год/р≥к

–ослинн≥ в≥дходи кукурудзи,

тис. ћ¬т год/р≥к

–ослинн¤ в≥дходи овоч≥в в≥дкритого ≥ закритого грунту,

тис. ћ¬т год/р≥к

1

¬≥нницька

2400

1197

2780

440

2

¬олинська

200

0

170

200

3

ƒн≥пропетровська

1040

6232

5940

820

4

ƒонецька

360

5244

3330

1060

5

∆итомирська

470

3

320

300

6

«акарпатська

70

23

710

210

7

«апор≥зька

660

5720

3180

580

8

≤вано-‘ранк≥вська

150

0

360

190

9

 ињвська

1140

88

1530

910

10

 ≥ровоградська

950

4346

3580

310

11

Ћуганська

820

4320

2090

570

12

Ћьв≥вська

270

0

270

310

13

ћиколањвська

740

3598

1470

490

14

ќдеська

1160

4484

3560

850

15

ѕолтавська

1830

2843

3660

500

16

–≥вненська

200

0

310

230

17

—умська

1120

488

1290

330

18

“ерноп≥льська

1110

0

670

240

19

’арк≥вська

1210

4466

2990

580

20

’ерсонська

570

2260

2300

700

21

’мельницька

1480

6

2490

330

22

„еркаська

1740

1466

3550

600

23

„ерн≥вецька

290

7

1490

230

24

„ерн≥г≥вська

700

71

950

360

25

ј–  рим

130

1102

960

730

 

¬сього

21110

47964

49950

12070

ѕотенц≥ал рослинноњ с≥льськогосподарськоњ б≥омаси в ”крањн≥≈нергетичний потенц≥ал в≥дход≥в л≥су в ”крањн≥

 

є

п/п

ќбласт≥

ќсереднений обТЇм в≥дход≥в дл¤ використанн¤ у вигл¤д≥ палива,

тис. м3/р≥к

≈нергозбереженн¤ в≥дход≥в дл¤ використанн¤ у вигл¤д≥ палива,

тис. т у.п./р≥к

1

¬≥нницька

36,4

7,1

2

¬олинська

7,4

15,2

3

ƒн≥пропетровська

0

0

4

ƒонецька

0

0

5

∆итомирська

65,7

12,9

6

«акарпатська

0

0

7

«апор≥зька

0

0

8

≤вано-‘ранк≥вська

12,5

2,4

9

 ињвська

69,4

13,6

10

 ≥ровоградська

0

0

11

Ћуганська

0

0

12

Ћьв≥вська

47,3

9,3

13

ћиколањвська

0

0

14

ќдеська

0

0

15

ѕолтавська

0

0

16

–≥вненська

111

21,8

17

—умська

30,5

6

18

“ерноп≥льська

22,9

4,5

19

’арк≥вська

0

0

20

’ерсонська

0

0

21

’мельницька

28,5

5,6

22

„еркаська

24,8

4,9

23

„ерн≥вецька

20,8

2,1

24

„ерн≥г≥вська

48,2

9,5

25

ј–  рим

0

0

¬—№ќ√ќ

585,4

114,9

 

 ѕотенц≥ал геотермальноњ енерг≥њ в ”крањн≥

”крањна маЇ значн≥ ресурси геотермальноњ енерг≥њ, загальний потенц≥ал ¤ких в програм≥ державноњ п≥дтримки розвитку нетрадиц≥йних та в≥дновлюваних джерел енерг≥њ та малоњ г≥дро- та теплоенергетики оц≥нюЇтьс¤ величиною 438´10 к¬т´год на р≥к, що екв≥валентно запасам палива в обс¤з≥ 50´106 т у.п.

√еотермальн≥ ресурси ”крањни представл¤ють собою перш за все термальн≥ води ≥ тепло нагр≥тих сухих г≥рських пор≥д.  р≥м цього, до перспективних дл¤ використанн¤ в промислових масштабах можна в≥днести ресурси нагр≥тих п≥дземних вод, ¤к≥ вивод¤тьс¤ з нафтою та газом д≥ючими свердловинами нафто-газових родовищ.

ƒосить перспективним напр¤мком енергозбер≥гаючоњ технолог≥чноњ пол≥тики, що дозвол¤Ї забезпечити значну економ≥ю традиц≥йного палива, с використанн¤ геотермальноњ енерг≥њ дл¤ опаленн¤, водопостачанн¤ ≥ кондиц≥юванн¤ пов≥тр¤ в житлових та громадських будинках ≥ спорудах в м≥стах ≥ с≥льськ≥й м≥сцевост≥, а також технолог≥чне використанн¤ глибинного тепла «емл≥ в р≥зних галуз¤х промисловост≥ ≥ с≥льського господарства.

Ќайб≥льш поширеним ≥ придатним в даний час до техн≥чного використанн¤ джерелом геотермальноњ енерг≥њ в ”крањн≥ Ї геотермальн≥ води, прогнозний енергетичний потенц≥ал ¤ких представлено в атлас≥.

ѕодальша стратег≥¤ розвитку геотермальноњ енергетики в ”крањн≥ пол¤гаЇ в першочерговому розвитку найб≥льш п≥дготовлених до практичноњ реал≥зац≥њ технолог≥й геотермального теплопостачанн¤ населених пункт≥в ≥ с≥льськогосподарських об Їкт≤в та в частковому переор≥Їнтуванню науково-техн≥чноњ бази ≥снуючих геологорозв≥дувальних та нафтодобувних орган≥зац≥й, завантаженн¤ ¤ких знижено внасл≥док виснаженн¤ в ”крањн≥ запас≥в нафти та газу. ќдним ≥з перспективних напр¤м≥в розвитку геотермальноњ енергетики Ї створенн¤ комб≥нованих енерготехнолог≥чних вузл≥в дл¤ отриманн¤ електроенерг≥њ, теплоти та ц≥нних компонент≥в, що м≥ст¤тьс¤ в геотермальних теплонос≥¤х.

« точки зору еколог≥њ негативний вплив на оточуюче середовище при експлуатац≥њ геотермальних родовищ значно менший, н≥ж при застосуванн≥ традиц≥йних енергосистем. Ќов≥тн≥ технолог≥њ дозвол¤ють звести негативний вплив, що виникаЇ при експлуатац≥њ геотермальних джерел енерг≥њ, до м≥н≥муму. ќц≥нки, зроблен≥ р¤дом орган≥зац≥й, показали, що розвиток систем геотермального теплопостачанн¤ дозволить не т≥льки економити орган≥чне паливо, але й спрощувати вир≥шенн¤ еколог≥чних проблем дл¤ створенн¤ спри¤тливих сан≥тарних та житлових умов житт¤ ≥ прац≥ населенн¤.


ѕотенц≥ал геотермальноњ енерг≥њ в ”крањн≥

 

є

п/п

ќбласт≥

 ≥льк≥сть теплонос≥¤, що видобуваЇтьс¤ при експлуатац≥њ з п≥дтримкою пластового тиску, тис. м3/добу

“епловий потенц≥ал термальних вод,

ћ¬т

–≥чна економ≥¤,

тис. т у.п.

1

¬≥нницька

0

0

0

2

¬олинська

0

0

0

3

ƒн≥пропетровська

0

0

0

4

ƒонецька

0

0

0

5

∆итомирська

0

0

0

6

«акарпатська

239,4

490

510

7

«апор≥зька

0

0

0

8

≤вано-‘ранк≥вська

0

0

0

9

 ињвська

0

0

0

10

 ≥ровоградська

0

0

0

11

Ћуганська

0

0

0

12

Ћьв≥вська

0

0

0

13

ћиколањвська

1620

2820

1900

14

ќдеська

1350

2350

1600

15

ѕолтавська

5,9

9,2

9,9

16

–≥вненська

0

0

0

17

—умська

4,2

15,8

17

18

“ерноп≥льська

0

0

0

19

’арк≥вська

0,4

1,3

1,4

20

’ерсонська

2430

4230

2900

21

’мельницька

0

0

0

22

„еркаська

0

0

0

23

„ерн≥вецька

0

0

0

24

„ерн≥г≥вська

37,2

58,3

62,7

25

ј–  рим

21600

37600

25600

¬—№ќ√ќ

585,4

47574,6

32601 

Hosted by uCoz